вторник, 13 сентября 2016 г.

Чӧсмасям! Кабачокысь икра*

     Таво гожӧм озыр град выв пуктас вылӧ. Тӧвнас огӧ кутӧй виньгыртны. Ӧгуреч солассис, ӧні польӧпиян кодь кабачокъяс виччысьӧны ассьыныс черед.
     Талун ме висьтышта, кыдз пуа кабачокысь икра. Тайӧ рецептсӧ мен висьтавліс коркӧ сусед аньӧй, мыйсюрӧ вежышталі, кыдз мен лӧсялӧджык. Тӧвся чӧсмасянтор вылӧ колӧ со мый: град вылысь кабачокъяс, морков, чеснок да лук, лавкаысь - майонез, помидорысь паста, сьӧд изӧм переч, Лаврушка кор, сакар, сов, кӧнтусь вый.
     Серамыд лои лавка ветлігӧн. Зарплатаӧдз кӧшельын коли 200 шайт да 200 шайт карточка вылын. А икратӧ пуны быть ӧні, унаысь на мед удитны да кабачокыд мед оз удит сісьмыны. Муні лавкаӧ, чукӧрті кӧрзинаӧ нянь-йӧв, челядьлы чӧсмасянтор, а сэсся куті кыйӧдны донтӧмджык помидора "рунь" да майонез. Сэсся касса вылас мынтыси кык пӧръяӧн, медводз карточкаӧн, а сэсся сёясӧн. Тырмис тай буретш!
     Ставыс лои вайӧма-ньӧбӧма. Позьӧ кутчысьны пусьӧмӧ.
*Тувсовъялӧн кабачока икра (кабачокныд кӧ абу, волӧй, юкся):
1. Весалам кабачокъяссӧ кышысь, вундалам ичӧт торъяс вылӧ, мед изанӧ тӧрас, мыськам да весалам морков, а сідзжӧ лук да чеснок. Сы бӧрын кабачоксӧ, морковсӧ да луксӧ изам торъя дозъясӧ мясорубкаын, чесноксӧ посньӧдлам.
2. Кабачоксӧ пуктам пуны неыджыд би вылӧ, содтам сы дорӧ чеснок, помидорысь "рунь" да майонез, пуигас тшӧкыда гудралам, мед пыдӧсыс оз сотчы. Менам ыджыд пусян доз, уна сэтчӧ тӧрӧ ставыс, а тіян вермас лоны кӧть кутшӧм. Шуам, босьтанныд кӧ 3 кило кабачок, ковмас 4-5 чеснок тор, 250 гр. майонез да 300 гр. томатысь паста.
3. Торъя рачьясын пражитам морков да лук (шуам, кило джынйӧн), содтам найӧс кабачок пуан дозйӧ, водзӧ гудралам. Тайӧ "роксӧ" пуам час.
4. Кабачокысь рок дорӧ час мысти содтам сакар (стӧкан джын), сов (2 ыджыд пань), кӧнтусь вый (100 гр.), сьӧд изӧм переч (ичӧт пань джын) да Лаврушка кор. Гудралам да пуам нӧшта 1 час.
5. Икра пуигкості мыськам-лӧсьӧдам банкаяс, вевтъяс да с.в.
6. Кык час мысти, видланныд пуантортӧ да, чӧскыд кӧ, кусӧданныд да индаланныд банкаясӧ, бура вевттянныд кӧрт вевтъясӧн. Ме банкаяссӧ медводз кута пӧсь ру улын, а вевтъяссӧ кисьта пӧсь ваӧн.
7. Тӧвся чӧсмасянтор дась! Нянь да сов!

Комментариев нет:

Отправить комментарий